Barterda Ortak Para Birimi Kullanımına Destek

...

Garanti Barter’ın ortak para kullanımına ilişkin çalışmalarına benzer bir açıklama yapan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “barter parası” basılması konusunu gündeme getirdi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, devletin reel sektöre olan 161 milyar lira borcuna karşılık Hazine'nin 'barter parası' basmasını önerdi. Konuşmasında, devletin reel sektöre olan borcunun yanı sıra şirketlerin de borçluluğunun yüksek olduğunu vurgulayan ASO Başkanı Özdebir, bankaların daha fazla kredi açacak imkanlarının kalmadığının üzerinde durdu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir’e göre, devletin reel sektöre 161 milyar lira borcu olduğunu belirterek bu borca karşılık Hazine’nin kripto paralara benzer şekilde 'barter parası' basması itibari bir para yaratma imkanı yaratarak, piyasada sirkülasyonu sağlar. Çarpan etkisiyle beraber iş hacmini artıracak olan bu para, yeni iş hacmi yaratacaktır.

Garanti Barter Yönetim Kurulu Başkanı Birbey Ergün, sektörde on beşinci senelerini kutladıkları bu yıl birçok yapısal değişikliğe adım attıklarını belirtirken gerek yurtiçi gerek yurtdışı barter işlemlerinin artırılabilmesi ve sektörel alt yapının oluşturulması için çalıştıklarının altını çizdi. “Barter sektörünün hukuki temellerinin atılmasının, sektörde ortak para kullanımının teşviği ve güven algısının oluşturulması için hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Başkanımız Nurettin Özdebir’in barter parası basılmasının Türk ekonomisi için önemini ve yaratacağı farkları uzun yıllardır belirtiyor, hükümetimize konu ile ilgili sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz.” sözleriyle yaptıkları çalışmaların devamının geleceğini vurgulayan Birbey Ergün, “Barter sektöründe, farklı bölgelerde bulunan 7 şube ofisimiz ile büyük bir istihdam sağlıyor; kurumsal ölçekteki firmaların yanı sıra KOBİ’ler ile gerçekleştirdiğimiz işlemler ile fark yaratıyoruz. Ülke ekonomisi için alternatif bir ödeme aracı ve ticari yöntem olan barter, insanlığın varoluşundan bu yana önemini korumanın yanı sıra, gelişimine ve dönüşümüne de bizler aracılığıyla devam edecektir.” sözleriyle sektörün iş hacminin büyüklüğüne ve ekonomiye katkılarına dair bilgiler verdi.