Barter

Anasayfa · Barter

Barter Nedir?

Barter, yaygın olarak bilinen şekliyle bir ürün ya da hizmetin, başka bir ürün ya da hizmet karşılığı el değiştirmesi işlemidir. Bu yönüyle, paranın dünya tarihinde kullanıma girmediği dönemleri yansıtıyor olması söz konusu olsa da bir ürünün veya hizmetin para karşılığı olmadan sahipliğinin değişmesi, günümüz karmaşık finans ve ticaret dünyasında da özel bir yer oluşturmaktadır.

Barter sistemi, Garanti Barter ve üyeleri arasında oluşturulan bir pazar olup; bu pazar, barter üye kuruluşlarının karşılıklı arzlarıyla ve talepleriyle işlemektedir. Garanti Barter, barter pazarı olarak adlandırılan havuz sisteminde, satın aldığı ürünlerin veya hizmetlerin bedelini, kendi sahip olduğu ürünleri barter sisteminde değere dönüştürerek ödemektedir. Barter havuzuna ürün satan kuruluş, bedelini yine pazarda satışa sunulmuş ürünlerden ya da hizmetlerden arzu ettiğini alarak tahsil etmektedir.

Finansal takas olarak da tanımlanmakta olan barter, alternatif bir ödeme ve ticaret yöntemidir. Ürün ve hizmet bazlı olarak kısmi oranlarla gerçekleşen barter işlemleri, takas sisteminin geliştirilmiş ve organize olmuş şeklidir. Dolayısıyla barter, takasa göre daha çağdaş ve kapsamlı bir finansman aracı olarak nitelendirilmektedir.

Neden Barter?

Barter, dünyanın en eski, sonu gelmeyen ilk ve tek ticaret modeli. Sürdürülebilir ekonomik bir model olan barter ile hedef kitlenizde yer almayan yeni müşteriler edinerek satışlarını ve karınızı artırabilirsiniz. Barter, ticaretin devamlılığı için vardır. Bu nedenle; stok fazlası ya da atıl olarak değerlendirilen tüm ürünleri ve hizmetleri, doğru yerde ve zamanda, değere dönüştürmektedir.

Ekonomik büyüme için her firmanın ihtiyaçlarına ve iş hacmine özel olarak belirlenen stratejiler sonucu kurgulanan iş modelleri, maliyetlerinizi düşürmekle kalmaz, nakdi dengenizi korurken büyümenizi sağlamaktadır. Garanti Barter, güçlü sermaye yapısı, farklı sektörleri bir araya getiren organizasyon yapısı, deneyimli çalışanları ve % 73’lük pazar payı ile sektörün lideri olarak, sisteme üye olan şirketlere, çok çeşitli ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketlerin hem satın alma bölümleri hem de satış departmanları gibi çalışabilmekte; kendi hesapları doğrultusunda, firmalara finansmanlarını sağlayabilmektedirler. Bunların dışında, teknoloji, pazarlama, üretim, yönetim konularında profesyonel uzman kadroları ile üye firmaların danışmanlık taleplerini karşılamaktadırlar.

Çünkü, barter hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerdir!

Nasıl Çalışabilirsiniz?

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de barter işlemleri oldukça geniş bir yelpazede gerçekleşmektedir. Barter yapabilme kriteri, barter firmalarının üyelik şartlarına kabul edilmesiyle başlamaktadır. Üyelik kararını belirleyen temel faktör, barter sistemindeki arz talep dengesidir. Üyeliği kabul edilen firmaya, bir Broker (Portföy Yöneticisi) atanmakta ve ‘barter çeki’ tanımlanmaktadır. Üye sistemden; taleplerini karşılamak ya da ürün ve hizmet sunmak üzere iki farklı şekilde yararlanabilmektedir.

Garanti Barter sisteminde ticaret gerçekleştirebilmek için barter sistemine üye olmak, üye firmadan teminat alınması, arz ve taleplerin sisteme bildirilmesi, üye cari hesabı açılması, barter çeki düzenlenmesi ve sistem içerisinde işlem yapılması şeklindedir.

Barter üyesi firmalar, talepte bulundukları ve arz ettikleri ürünlerin ya da hizmetleri Garanti Barter’a bildirmekte; arzlar ve talepler, ayrı olarak listelenerek yayınlanmaktadır. Barter sistemi içerisinde işlem yapabilmek ve yapılan alışverişi belgelendirmek için Garanti Barter üyelerine barter çeki tanımlamaktadır. Çek üzerinde alıcının ve satıcının bilgileriyle, işlem tutarı ve operasyonel onay kodu yazılıp üç nüsha olarak düzenlenmektedir. Biri alıcıya, biri satıcıya verilirken; son nüsha da Garanti Barter Operasyon Birimi’nde kayıtlı tutulmaktadır. Çekler, üçüncü kişilere devredilemez ve kar amacı güderek satılamazlar; dolayısıyla kambiyo senedi değeri taşımamaktadır.

Garanti Barter Üyelik Sistemi

Bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Garanti Barter Size Ne Kazandırır ?

Müşteri portföyünüzü genişletiyor; yeni temas noktaları yaratarak potansiyel iş modelleri kurguluyoruz.

Pazarlama gücünüz olarak satış ağınızı genişletiyoruz; 100’ ün üzerindeki Portföy Yöneticilerimiz ile dağıtım kanalınızı artırıyor, yeni pazarlama fırsatları yaratıyoruz.

Mevcut işlerinizin sürekliliğini sağlıyor; rakipleriniz karşısında rekabet üstünlüğü yaratmanız için çalışıyoruz.

Ürün ve hizmet alımlarınızda kısmi barter oranlarıyla finansman sağlıyor, nakit dengenizi ve nakit kaynaklarınızı koruyoruz.

Fazla stoklarınızı ve atıl kapasiteyi değere dönüştürüyor, sirkülasyonu artırıyor; maliyetlerinizi düşürmenizi sağlıyoruz.

Ürün ve hizmet alımlarınızda çoklu kanal yöntemiyle seçeneklerinizi genişletiyor; tasarruf etmenizi sağlarken, toplu alım gücünüzü artırıyoruz.

Stratejik tedarik yönetimiyle tedarik kolaylığı ile hem zamandan hem iş gücünden tasarruf etmeniz için planlamalar yapıyoruz.

Verimliliğinizi ve karlılığınızı artırıyor; cironuzu katlarken işinizi büyütme fırsatları sunuyoruz.

Uzmanlık Alanlarımız

Gayrimenkul

Portföyümüzde yer alan inşaat firmalarının sisteme sunduğu gayrimenkulleri, bir emlak ajansı ve pazarlama yetkilisi olarak barter ile satışını gerçekleştiriyoruz.

İnşaat Tedarik

Stratejik tedarik yönetimiyle inşaat satın alma kalemlerine ilişkin ihale süreçlerini portföy üyelerimizin teklifleri ile takip ederken, cevap verebilecek alternatif tedarikçi firma arayışına da devam ediyoruz.

Perakende

Portföy üyelerimizle “Gift Card” ve “Hediye Çeki” çalışmaları yürütüyoruz.

Hizmet Tedarik

Stratejik tedarik yönetimiyle idari satın alma kalemlerine ilişkin ihale süreçlerini portföy üyelerimizin teklifleri ile takip ederken, cevap verebilecek alternatif tedarikçi firma arayışına da devam eder, talebe yönelik görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Turizm ve Gıda

Tatil, konaklama, bayii toplantıları, kurumsal organizasyon firmalarının sunduğu hizmetler ile restoran hediye çeki alanlarında hizmet sağlayan portföy üyelerimizle farklı çalışma modelleri kurguluyoruz.

Medya

Emy Media, bir satın alma ve planlama ajansı olarak ürünleriniz ve hizmetleriniz karşılığında; sinema başta olmak üzere televizyon, radyo, açıkhava, fuaye ve özel alanlar ile iç mekan reklam projelerinizi tasarlar, mecra alım satımlarını; dijital reklam projelerinin ve süreçlerinin yönetimini barter ile gerçekleştiriyoruz.