İhracat artışında yeni ve etkin bir çıkış yolu: "Uluslararası Barter"

...

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ağustos 2018 günü açıkladığı “100 Günlük Eylem Planı” ile gelecek yol haritasının adeta koordinatlarını belirledi. Eylem planında; savunmadan AR- GE’ye, emekliden gençliğe pek çok önemli sektörlere ve kesimlere yönelik politika tedbirlerine yer verdi.

Bu eylem planında, Türkiye’de artık gündemin ilk sırasına oturan ekonomi alanındaki konular ağırlıklıydı ve ekonomi ile ilgili konuların başında da ihracat geliyordu. Zira ihracat, başta döviz girdisi olmak üzere istihdam, üretim, yatırım ve dolayısıyla ülkenin refahı için vazgeçilmez öneme sahip.

İhracat denildiğinde, yeni iş yapma biçimlerine ve özellikle finansman modellerine ihtiyaç olduğu açık. Eylem planına göre, bu noktada öne çıkan iki model söz konusu. Birincisi, yerli para karşılığı ticaret yapma olup Rusya, İran, Çin, Meksika ülkeler örnek verilmiş; ikinci olarak barter yer almış.

Bir network şirketi veya takas merkezi üzerinden şirketlerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri para perine yine mal ve hizmet karşılığı almayı ve satmayı ifade eden barter sistemi, bugünün dünyasında ABD ve Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkede uygulanıyor. Artık dış ticarette de uygulama alanı bulan barter sistemi, dış ticaret hacminin neredeyse yüzde 5’ine yaklaşmış bulunuyor.

Aslında ülkemizde barter’ın dış ticarette bir finansman modeli olarak kullanımı konusundaki çalışmalar geçen yıl Türk Eximbank’ın inisiyatifi ile başlatıldı. Dönemin Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edildiği çalışmalarda bu alanda Türkiye’nin en büyük ve deneyimli şirketi olarak Garanti Barter AŞ.’de yer aldı.

Garanti Barter AŞ. Genel Müdürü Birbey Ergün; “Farklı ülkelerin devlet kuruluşları ya da özel şirketlerinin karşılıklı yapacakları ithalat ve ihracatta ödemelerini para yerine yine mal ve hizmetle yapması uluslararası barter sisteminin temelidir” dedi ve “Çin’in Afrika ile 200 milyar dolarlık aktif bir barter ticareti yapıyor” dedi. Ergün, “Örneğin Çin, Afrika’da bulunan Gine’nin baraj, tren yolu, ekmek fabrikası gibi ihtiyaçlarının karşılığında maden, kütük, balık ve orman ürünleri gibi malları almayı ve karşılığında da madenlerini işletmeyi planlıyor” açıklamasına yer verdi.

Türkiye için ve özellikle de ihracatçı KOBİ’ler için çok ciddi bir fırsat sergileyen barter sisteminin bir an önce devreye girmesi isteniyor. Bu konuda; geride bıraktığı, 15 yıllık tecrübesi, sayısı yüzleri bulan deneyimli personeli, bugün itibariyle 6 bini aşan çözüm ortağı, yılda yüz milyonlarca lirayı bulan işlem hacmi ve akıllı çözüm üreten yaklaşımı ile Garanti Barter AŞ., Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı modelde rol model olmaya hazır.