BARTER

BARTER SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Ek pazarlama yolu ile müşteri portföyüne yeni müşteriler ekler

Barter sistemine üye olan firmalar, bir pazarlama ve bilgi iletişim ağına dahil olarak, yeni müşteri potansiyeli yaratmakta; buna bağlı ciro ve kar artışı sağlayabilmektedirler.

Mevcut işlerini hareketlendirir

Sistemde her arz, alımı da beraber getirdiğinden, işletmeler için üretim artışı ve ek istihdam da sağlayabilmektedir.

Fazla stoklarını eriterek, yeni ürünlere yer açar ve sirkülasyonu hızlandırır

Barter sistemine dahil olan şirketler, sisteme sunacakları ürünleri ve hizmetleri belirleyebilmekte ve istedikleri taktirde arz yapısını değiştirebilmektedirler. Bu sayede, öncelikle stoklar sisteme arz edilerek, stok yönetimi sağlanabilmektedir.

Atıl kapasiteyi değerlendirerek, ürün maliyetini düşürür

Barter sistemi içerisine giren firma, mevcut işlerinin yanı sıra ek işler alarak, üretimini arttırabilmekte ve sonuç olarak ürün maliyetlerini düşürebilmektedir.

Tedarik kolaylığı sağlayarak, hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf eder

Barter sistemi, üyelerinin satın alma taleplerini kategorize edebilmektedir. Üye firmalar, satın almak istedikleri ürünleri veya hizmetleri, araştırmak için zaman harcamadan ulaşabilmekte, tedarik araştırmaları ve öneriler, barter çalışanları tarafından bedelsiz olarak iletilmektedir.

Nakitsiz Finansman ile nakit akışını korur, nakit kaynaklarını güçlendirir

Barter sisteminden ürün veya hizmet satın alan üye, ödemesini nakit kullanmadan yaparak, ihtiyaçlarının karşılanmasında nakit akım dengesini koruyabilmektedir. İhtiyaçları için barter sistemini kullanan firma, sistemi kullandığı oranda nakit tasarruf ederek, aynı oranda işletme sermayesi ihtiyacını aşağı çekebilmektedir. Sistem, özellikle finansman imkanlarının daraldığı ve finansman maliyetlerinin yükseldiği dönemlerde tercih edilmektedir

Ürün ve hizmet alımlarında tasarruf ederek, alım gücünü arttırır

Uygulamada satın alım limiti bulunan barter üyeleri, nakit para kullanmadıklarından faizsiz ticaret yapmaktadırlar ve faiz yükünün ortadan kalkması kar oranlarını arttırmaktadır. Özellikle doyum noktasında olan sektörlerde, daha fazla ürün üretilip satılması güç olduğundan, firmalar karlılıklarını maliyetlerini düşürmek suretiyle arttırmak istemektedirler. Barter sistemi para kullanılmaksızın işlediğinden firmalara faiz kadar bir maliyet düşüşü temin edebilmektedir.

Tahsilat garantisi sağlar

Barter uygulamasında, ürün ve hizmet arz eden firma, satış anlaşması yapılmadan önce alıcı firmanın barter hesabını fatura bedeli kadar bloke ettirebilmekte ve ödemeyi riskten arındırabilmektedir. Tahsil süresinin kısalıyor olmasının yanı sıra, satış yapan firma sisteme arz edilen, diğer ürünlerden ve hizmetlerden alarak, alacağını anında tahsil edebilmektedir.